Tłumacz

Na stronie-wizytówce firmy umieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia czytelnikowi, nie znającemu języka polskiego, wysłać wiadomość do polskiej firmy, pisząc we własnym języku.

Wiadomość jest tłumaczona manualnie na polski i przesłana do właściwego adresata.

Polska firma może odpowiedzieć tą samą drogą, pisząc po polsku.