Dlaczego Szwecja?

W 2008 roku Szwecja zaimportowała z Polski towarów za blisko 15 miliarda PLN. Wiele polskich przedsiębiorstw czerpie duże zyski ze współpracy handlowej z firmami szwedzkimi. Dlaczego właśnie Wasza firma ma stać na uboczu?

Szwecja jest jednym z najbogatszych krajów świata. PKB na jednego mieszkańca leży w granicach 28 tys. €, podczas gdy w Polsce osiąga ok. 4,3 tys. €. Podobnie jest z wynagrodzeniem. Średnia pensja brutto w sektorze prywatnym wynosi ok. 2400 € na miesiąc w Szwecji, a w Polsce ok. 560 €. Koszty zatrudnienia są w Polsce nadal znacznie niższe niż w Szwecji. Ceny polskich produktów mogą więc być bardzo konkurencyjne. Aspekt cenowy oraz geograficzna bliskość obu krajów to duże atuty dla polskich eksporterów.

Rynek szwedzki jest trudny, ale jednocześnie bardzo stabilny. Raz wprowadzony na rynek produkt można sprzedawać przez wiele lat. Ten, kto nawiąże współpracę handlową ze szwedzkim partnerem może liczyć na długotrwałą relację. Sprzedawanie produktów do konsumenta ma również duże szanse powodzenia, przy odpowiedniej strategii marketingowej i umiejętnej reklamie.

Równie stabilna jest infrastruktura kraju. Urzędy, administracja państwowa i lokalna pracują bardzo sprawnie. Korupcja jest praktycznie nieodczuwalna. Od lat utarte rutyny ułatwiają komunikację handlową. Łatwość uzyskiwania informacji o klientach lub potencjalnych partnerach pomaga znacznie w badaniach rynku i rozwoju firmy eksportowej.

Istnieją spore możliwości uzyskania dotacji państwowych na rozwój inicjatyw gospodarczych w krajach regionu Bałtyku. Współpraca handlowa między szwedzkim i polskim przedsiębiorstwem może uzyskać taką pomoc.


<<