POLEN-Expo.se / Mer info / ... 00829

Jerry Ralowski
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
jerry.ralowski@se.pwc.com


Jerry Ralowski

Jerry Ralowski är en fd auktoriserad revisor som i drygt 15 år biträtt skandinaviska företag i samband med deras etableringar i Polen och som även i övrigt har en omfattande erfarenhet av att arbeta som konsult inom områden som bolagsrätt, skattefrågor och företagsförvärv i Polen.

Han är verksam inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers och samarbetar nära med de mer än 1 000 revisorer och konsulter som arbetar inom PricewaterhouseCoopers i Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk och Wrocław.

 

Av Jerry Ralowski:

2007.12.06.

Redogörelse för polsk bolagsrätt
med särskild betoning på bolagsformen Sp z o. o.

April 2007

Affärsetablering i Polen