POLEN-Expo.se / Mer info / ... 00350

2006

Dorota Opala och Sahar Haj Mohammadi.

Det ekonomiska systemet
och den polske affärsmannen

D-uppsats i Marknadsföring Företagsekonomiska institutionen
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Ett urval. För hela uppsatsen kontakta Dorota Opala - opala@Polska.se

1.1 BAKGRUND
1.1.1 LANDSPRESENTATION
1.1.2 POLEN UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV
1.1.3 DEN POLITISKA SITUATIONEN I POLEN
1.1.4 DEN EKONOMISKA SITUATIONEN I POLEN

4 BESKRIVNING AV DEN POLSKA MARKNADEN
4.1 LAGAR
4.2 POLITIK
4.2.1 POLITISKA SITUATIONEN
4.2.2 FACKLIG INFLYTTANDE
4.2.3 MARKNADSSTRUKTUR
4.2.4 INFRASTRUKTUR
4.2.5 ARBETSMARKNAD
4.3 TEKNOLOGI OCH MATERIELL KULTUR
4.4 SPRÅK
4.5 RELIGION, FILOSOFI, ETIK, NORMER OCH SEDER
4.6 SOCIAL ORGANISATION
4.7 UTBILDNING

 

© Opala