Vetenskap och utbildning

Polacken Nicolaus Copernicus (Mikolaj Kopernik) är en av de mest framstående astronomerna i människans historia. Han största upptäckt är den heliocentriska teorin om uppbyggnaden av vårt planetsystem. En av de mest värderade polska nutida vetenskapsmän är Aleksander Wolszczan, också en astronom och upptäckare av ett planetsystem utanför vårt eget. Wolczan fortsätter det arbete som för flera århundraden sedan påbörjades av Copernicus.

Redan 1364 grundades det första universitetet i Polen, och var då det andra i centrala Europa (efter Prag). Den dåvarande akademin i Kraków heter numera Jagellonska universitetet. Under 1800-talet bidrog Polen särskilt till utvecklingen av de tekniska vetenskaperna. Två polacker, Zygmunt Wroblewski och Karol Olszewski, kondenserade för första gången 1883 ut syre och kväve ur luft. Mycket av det som vi idag vet om radioaktivitet har vi Maria Sklodowska-Curie att tacka för. Vid två tillfällen tilldelades hon Nobelpriset, i fysik 1903 och i kemi 1911. Hon upptäckte dessutom två grundämnen: polonium och radon. Som pionjär inom den europeiska oljeindustrin uppfann Ignacy Llukasiewicz oljelampan. Det är också viktigt att nämna Polens framgångar inom arkeologin genom t.ex. Kazimierz Michalowski som upptäckte freskerna i Faras i Egypten.

Polska vetenskapsmän bidrog även under andra världskriget med värdefulla insaster då man 1939 överlämnade till de allierade krypteringsalgoritmen för Enigma - en krypteringsmaskin som användes av tyska styrkor. Koden löstes av en grupp matematiker inom den polska underrättelsetjänsten - Henryk Zygalski, Jerzy Rozycki och Marian Rejewski. Det tog gruppen fyra månader att lösa krypteringen och redan 1933 producerades 12 maskiner för den polska underrättelsetjänstens behov.

Den filosofiska Warszawa-Lwów-skolan, ledd av Kazimierz Twardowski, hade stora framgångar under 20-och 30-talet då den samlade stora matematiker och filosofer.

Många polska vetenskapsmän har levt utanför Polens gränser. Ett exempel är den världsberömde antropologen Bronislaw Malinowski som mellan 1914 och 1918 genomförde studier på Nya Guinea och Trobiandöarna där han utvecklade en funktionell metod för kulturstudier. Pawel Edmund Strzelecki bedrev forskning i Australien. Polska forskare som av ryssarna deporterades till Sibirien under 1800-talet bidrog till insamlingen av information om denna regions naturrikedomar. Benedykt Dybowski beskrev Bajkalområdets fauna, Aleksander Czekanowski sysslade med Sibiriens geologi och Jan Czerski undersökte bergskedjorna i Zabajkal.

Ernest Malinowski ledde 1872-76 byggandet av världens högst belägna järnvägslinje i Peru. Ralph Modjewski konstruerade Benjamin Franklinbron i USA.

Polens skolsystem är uppdelat i tre nivåer. Första nivån består av en 6-årig grundskola följd av 3 års högstadium. Därefter har man profilerade gymnasier och yrkesskolor och den tredje nivån utgörs av högskolor och universitet. Antalet högskolor och universitet har sedan 1990 tredubblats och uppgår idag till 310 enheter med över 1,5 miljoner studenter. Forskning bedrivs både på högskolorna och på speciella institut. Polen har framgångar i både genetisk forskning och molekylär biologi såväl som inom de humanistiska vetenskaperna.