Politiskt system

Polen är ett demokratiskt land: en republik med ett flerpartisystem och ett parlament med två kammare. Det politiska systemets grunder återspeglar värderingar typiska för en europeisk rättstradition: nationell suveränitet och självständighet, statens suveränitet, politisk pluralism och handlingsfrihet för politiska partier, separerad makt, bejakande av de mänskliga rättigheterna och frihet för individen.

Konstitutionen, den högsta lagakten, godkändes i en folkomröstning 1997. Den statliga makten i Polen är uppdelad i tre delar: lagstiftande, verkställande och rättslig makt.

Ledamöter av parlamentet väljs vart fjärde år genom allmänna val. Den högsta kontrollinstansen i Polen är den s.k. högsta kontrollkammaren.

Den verkställande makten ligger i händerna på presidenten och ministerrådet. President väljs var femte år. För närvarande uppbär Aleksander Kwasniewski denna funktion. 2000 valdes han för andra gången i allmänna val. Inrikes-och utrikespolitiken sköts av ministerrådet (regeringen), vars arbete leds av premiärministern. Premiärministern och de andra ministrarna utses av presidenten.

Ministrarna utses efter förslag från premiärministern.

Den rättsliga makten utgörs av domstolar och tribunaler. 1999 infördes en ny uppdelning av Polens territorium: gmina (kommun), powiat (ett antal kommuner) och wojewodstwo (län).

valutabetalningar valuta växling Europa