Kultur

Dialog och skiftande influenser har varit en del av Polens tradition i över tusen år. Seder, beteende, kläder reflekterar influenser från både öst och väst. Det polska köket och traditionella sittningar är också ett exempel på en dialog med omvärlden.

Polska städer uppvisar hela spektrum av olika europeiska stilar. Historien har inte varit skonsam mot Polens arkitektur. Det har dock bevarats många gamla minnesmärken i form av slott, kyrkor, och palats. En del är unika i regionen, andra på en europeisk skala. För några har en grundlig restaurering varit nog (kungaborgen Wawel i Krakow) medan andra har krävt en återuppbyggnad (Gamla stan och kungliga slottet i Warszawa, Gamla stan i Gdansk och Wroclaw). Kazimerz Dolny vid Wisla är ett bra exempel på en bra bevarad medeltida stad. Krakow är ett av de bäst bevarade komplexen från gotisk tid och renässansen. Den polska kyrkoarkitekturen är av stort intresse. Intressant är också arkitekturen från kommunisttiden med sin socrealism och den moderna arkitekturen av idag.

Bild och skulptur

Jan Matejko skapade storslagna historiska målningar. Hans monumentala verk anknöt till stora händelser i den polska historien. Den störste förespråkaren för realismen i polsk konst var Stanislaw Witkiewicz och dess främste representant var Jozef Chelmonski. Tidsepoken "Det unga Polen" innebar födelsen för den moderna konsten i Polen, då man friskt nyttjade alla slags formexperiment. Till de mest framstående skaparna hör symbolisten Jacek Malczewski, Stanislaw Wyspianski och Jozef Mehoffer, men även den impressionistiska skolans representanter. Under 1900-talet verkade många avantgardiska mästare i Polen. Tadeusz Makowski utvecklade kubismen och Wladyslaw Strzeminski och Henryk Stazewski arbetade med konstruktivism.

Bland erkända, nutida konstnärer hittar vi Roman Opalka, Leon Tarasewicz, Jerzy Nowosielski och även de yngre Miroslaw Balka och Katarzyna Kozyra. De mest välkända bland polska skulptörer är Xawery Dunikowski, Katarzyna Kobro, Alina Szapocznikow samt Magdalena Abakanowicz.

Sedan mellankrigstiden har den polska fotokonsten (både den konstnärliga och den dokumentära) gjort sig ett namn på den internationell arenan. Under efterkrigstiden blev den polska affischkonsten känd och hade stora framgångar utomlands under 60-talet (Henryk Tomaszewski och Waldemar Swierzy).

Literatur

Den polska litteraturens födelse dateras till 1600-talet då författare under renässansen övergav latinet och började skriva på polska. Genom sina dikter, epigram och klagosånger etablerade sig Jan Kochanowski som en av de mest framstående representanterna för renässanslitteraturen. Barockens och klassicismens litteratur var något som förenade det mångkulturella Polen. Jan Potockis roman "Saragossamanuskriptet" blev en världsklassiker.

Wojciech Has' film, baserad på denna bok var Louis Bunuels favoritverk och blev sedermera också en kultfilm på universiteten. Under 1800-talet, när Polen hade mist sin självständighet, utvecklades den romantiska litteraturen. Poeterna Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki och Zygmunt Krasinski blev nationens andliga ledare och förespråkade dess pånyttfödelse.

Henryk Sienkiewicz, nobelpristagare 1905 för sin roman "Quo Vadis", var Polens främste författare i den historiska genren.

En speciell roll i Polens litteraturhistoria spelade traditionerna i de s.k. kresy, de östligaste delarna av Polen med två stora centrum i Vilnius och Lvov. I dessa trakter utvecklades bl.a. den judiska traditionen och den av mystik inspirerade chassidiska rörelsen. Kresy var ett kulturellt fenomen, en smältdegel för ett tiotal nationer, en plats för skapelsen av mångkulturell konst. Här skapade Bruno Schulz, Boleslaw Lesmian och Jerzy Czechowicz sina verk. I Zakopane i södra Polen verkade och skapade Stanislaw Ignacy Witkiewicz sina avantgardiska verk.

Efter andra världskriget fanns många polska författare utanför Polens gränser och enades kring den Parisbaserade tidskriften Kultura, utgiven av Jerzy Gedroyc. Bland dessa emigranter fanns bl.a. Witold Grombowicz, Gustaw Herling-Grudzinski, Czeslaw Milosz och Slawomir Mrozek. Till de mest framstående poeterna under 1900-talets andra hälft räknas Zbigniew Herbert, Tadeusz Rozewicz, Czeslaw Milosz (Nobelpristagare 1980) och Wislawa Szymborska (Nobelpristagare 1996). Till de mest erkända författarna och dramatikerna under denna period hör Witold Gombrowicz, Slawomir Mrozek och Stanislaw Lem (science fiction). Hanna Kralls reportage om polska judars öden under kriget har översatts till många språk. Detsamma gäller för Ryszard Kapuscinskis böcker.

Musik

Det är svårt att fullt ut förstå den polska romantiken och dess konsekvenser utan en viss kunskap om Polens historia. Frédéric Chopins musik, igenkänd i hela världen och med rötter i den polska traditionen och folkmusiken, anses av många utgöra kvintessensen av den polska romantiken. Sedan 1927 hålls var femte år i Warszawa den internationella Chopintävlingen, en av de mest prestigefyllda tävlingarna för pianister i hela världen. Den traditionella polska musiken har även inspirerat musikerna Karol Szymanowski, Mieczyslaw Karlowicz, Witold Lutoslawski samt skapare av filmmusik som Wojciech Kilar. Bland nutida kompositörer märks Henryk Mikolaj Gorecki och Krzysztof Penderecki. Krzysztof Komeda, Michal Urbaniak, Adam Makowicz och Tomasz Stanko är kända polska jazzmusiker. Även polska filmmusiker har haft framgångar, som t.ex. Zbigniew Preisner och Jan A.P. Kaczmarek.

Film

Filmakademin i Lodz har utbildat flera erkända regissören. En av akademins studenter var den med tiden världsberömde regissören Roman Polanski ("Rosemary's Baby", "Frantic" och "Pianisten"). Krzysztof Zanussi var en av de stora skaparna av den polska genre som försetts med epitetet "moralisk oro" och som blev populär under 70-talet. Andrzej Wajdas filmer är en studie i kampen för bevarandet av mänsklig värdighet under extrema förhållanden som knappt tillåter detta. Hans filmer "Aska och diamanter", "Järnmannen" och "Det förlovade landet" har beskrivit många polska generationers identitet. 2000 tilldelades Andrzej Wajda en Oscar för sitt samlade livsverk. Under 90-talet uppmärksammades Krzysztof Kieslowskis populära filmer ("Dekalogen", "Veronikas dubbelliv", "Trikoloren"). I Hollywood representeras Polen av Agnieszka Holland och Jerzy Kaminski. Tecknade filmer har en lång tradition i Polen och hämtar mycket av sin inspiration från den grafiska skolan - Jan Lenica och Zbigniew Rybczynski (Oscar 1983).

Teater

Den polska avantgardteatern är världsberömd, med Jerzy Grotowski som dess mest innovative och kreative representant. En annan av 1900-talets mest originella polska skapare var Tadeusz Kantor, målare och skapare av "dödens teater" och dess mest kända sceniska verk "Den döda klassen".

Polen erbjuder ett varierat utbud av kulturella evenemang. För den kulturintresserade finns musikfestivaler av världsklass, som t.ex. Wratslavia Cantans, Warszawas musikhöst. Polska museer presenterar både gamla och nutida konstsamlingar. Till de mest kända verken räknas Leonardo da Vincis "Damen med hermelinen" (Nationalmuseet i Krakow), Veit Stoss' träaltare i Mariakyrkan i Krakow, "Yttersta domen" av Hans Memling (Nationalmuseet i Gdansk). Etnografiska museer och friluftsmuseer (skansen) har också många intressanta samlingar.