Bostadsproduktion och fastighetförvaltning

01101

Nyproducerade lägenheter och affärslokaler
i centrala Warszawa

 

SM "STROP" grundades år 1982. Sedan dess har vi byggt 34 hus med sammanlagt 2 263 lägenheter. År 1998 t.ex. har vi investerat över 161 milj. PLN (drygt 400 milj. kr). Husen är av olika storlek, allt från mindre, mysiga hus med bara några få lägenheter till medelstora bostadsområden. Alltid med modern arkitektur och byggnadskonst.

Våra objekt har även kringliggande service, egna underjordiska garage, bredband, kabel TV, videophone, små butiker eller handelscentra och säkerhetsservice. Stor omsorg har lagts vid färgsättning och materialval. Genomgående har material av hög kvalitet använts. Fasadernas putsade ytor med sin färgsättning och sitt arkitektoniska formspråk samspelar väl med både äldre och yngre bebyggelser i omgivningen. Vid lägenhetsutformningen har hänsyn tagits till var i kvarteret lägenheten ligger. Ljusförhållanden och utsikt har utnyttjats på bästa sätt.

Lägenheterna är väldisponerade och lättmöblerade. Lägenhetsinnehavare kan själv bestämma över slutfinisch. Just nu avslutar vi vår hittills största investering "Karcelak" med 630 lägenheter och ett kontors- och handelscentrum på 21 000 kvm.

Det finns fortfarande lägenheter till salu. Kontakta oss om du vill investera i en lägenhet eller affärslokal i Warszawa. Vi hjälper med alla administrativa och juridiska frågor. Det kan vara en lysande investering!

 SM STROP

ul. Skierniewicka 21
01-230 Warszawa
 
Tfn: +48 22 632 1051, 632 1551
Fax: +48 22 632 6760
 
info@strop.com.pl
www.strop.com.pl

 

 Kontakt på svenska:
 Namn
 Firma
 e-post
 Tel